Protecția Datelor

Vă puteți exercita drepturile privind procesarea datelor cu caracter personal în orice moment, printr-o solicitare făcută în acest sens la protectiadatelor@carlaboutique.ro.

Vă rugăm să solicitați și să completați cererea aferentă dreptului pe care doriți să vi-l exercitați și să o expediați la adresa de e-mail protectiadatelor@carlaboutique.ro, împreună cu o copie a documentelor de identitate (CI/BI, pașaport) în cazul în care cererea este depusă direct de persoana vizată, iar în cazul în care cererea este depusă de un reprezentant legal al persoanei vizate, atașați și o copie a documentelor doveditoare (exemplu: împuternicire).